Tenisové kurty, Seč - Bučina, Seč 546/s

 1. Tenisové kurty jsou veřejně přístupné, slouží výhradně ke sportovním účelům a jejich uživatelé jsou povinni řídit se tímto návštěvním řádem.

 2. O obsazování jednotlivých kurtů včetně způsobilosti povrchu ke hře rozhoduje správce areálu. Každý zájemce o hru se u správce nahlásí před jejím zahájením a zároveň uhradí hrací poplatek. Tento poplatek je při změně klimatických podmínek nevratný. Do hrací hodiny se započítává hráčem provedené případné nakropení dvorce před hrou nebo během ní a úprava povrchu po ukončení hry (srovnání hrablem, zametení síťovačkou).
  při telefonické rezervaci kurtu se prosím dostavte 5min. před zahájením hry, jinak rezervace propadá
 3. Vstup na kurty je povolen pouze ve vhodném oblečení a obuvi
  se psem na vodítku a náhubkem je vstup do areálu možný
  s bicyklem nejezděte po dvorcích - zaparkujte jej do stojanu
  neobtěžujte svým hlučným chováním ostatní
  věnujte svým nezletilým dětem maximální pozornost
 4. Kurt č. 3 je přednostně rezervován pro členy TK seč pokud správce nerozhodne jinak.
 5. Případné závady na zařízení kurtu oznamte prosím neprodleně správci areálu.
 6. Každý návštěvník tenisového areálu je povinen chovat se tak, aby nezpůsobil škodu na majetku fyzických nebo právnických osob.
  Případné škody je povinen neprodleně uhradit poškozenému, jinak se vystavuje sankčnímu řízení dle přestupkového zákona č.200/90sb.
 7. Za škodu způsobenou nezletilou osobou je zodpovědný její zákonný zástupce (dohlížející dospělá osoba).
 8. Provozní doba je stanovena takto:
  pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.
  sobota - neděle 9:00 - 20:00 hod.
 9. Vlastník - provozovatel - hřiště: Tenisový klub Seč, IČ 15054403, Seč 538 07
 
 • odpovědná  osoba: Luboš Blecha, mobil 607 628 022
 • důležitá telefonní čísla: hasiči - 150, záchranka - 155, policie - 158

Napište nám

Joomla forms builder by JoomlaShine

Kde nás najdete

Go to top